Davranışta ivme

Davranışta ivme ;
Bir kaçmayı önleme stratejisidir. Çocuk yönergeye cevap vermekten kaçtığı zamanlarda kullanılır. Ardı ardına kolaydan zora doğru görevler verilerek çocuğun amaçlanan davranışı yapması amaçlanır.