Ergoterapi

Ergoterapi başta otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite olmak üzere farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan; sağlığın ve refahın artırılmasını amaç edinen danışan merkezli bir sağlık mesleğidir.


Öncelikli hedef kişinin yaşam kalitesini arttırarak toplumsal hayata katılımını sağlamaktır. Zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, çevresel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişiminde yaşanan problem nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşayan, davranışsal anlamda problem çektiği için uyum sağlamada zorluk yaşayan kişilere uygulanır. Ergoterapi her yaş grubundaki kişiye uygulanabilir.


Duyu Bütünleme, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgileri organize eden, uygun şekilde kullanmayı mümkün kılan nörolojik bir işlem olarak tanımlanmıştır.
Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duyusal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk, bedeninden ve dış dünyadan gelen duyu bilgileri ile yaşama adapte olur ve çevresinde olan durumları adlandırır.

Ergoterapi/Duyu Bütünleme Kimlere Uygulanır?


Ergoterapi herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan kişilere, yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilere uygulanır.
Ergoterapi/Duyu Bütünlemeye Kimler İhtiyaç Duyar?
• Duyu Bütünleme Bozukluklari/Duyu İşlemleme Problemi Olanlar
• Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktiviteli Bozukluğu
• Otizm Spektrum Bozukluğu
• Serebral Palsi
• Down Sendromu
• Gelişimsel Kordinasyon Bozukluğu
• Kas Hastaliklari /Ortopedik Yaralanmalar
• Denge Ve Postür Problemleri
• Görsel İşlemleme Bozukluklari
• Zeka Geriliği/ Özel Öğrenme Güçlüğü
• Disleksi-Disgrafi
• Nörogelişimsel Bozukluklari
• Büyüme Ve Gelişim Geriliği
• Oyun Ve Sosyalleşmede Problemleri
• Öz Bakim Beceri Problemleri


Niçin Çocuğum Bir Ergoterapistle Çalışmalı?


Çocukluk çağının birincil rolü oyun oynamak ve diğer çocuklarla etkileşim kurmaktır. Ergoterapistler çocuğun mevcut oyun, okul performansını, günlük yaşam aktivitelerini değerlendirerek çocuğun güçlü ve eksik yönlerini/becerilerini tespit eder. Ergoterapist, çocuğunuzun günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığı duyusal, sosyal, emosyonel, motor, çevresel zorlukları en az düzeye indirmeyi hedefler. Bu sayede çocuğunuz içinde bulunduğu tüm sosyal çevrelerde daha aktif katılım sağlayan daha bağımsız bir birey haline gelebilir.


Ergoterapistler Çocuklarla Nasıl Çalışır?


Çocuklar sabit çalışmayı sevmezler bu yüzden ergoterapistler seansları çocuklara bir oyun gibi hissettirmeye çalışırlar. Kutu oyunları, duyu-algı-motor süreçlerine yönelik spesifik çalışmalar, çocuğun ilgisine katılma şeklinde etkileşim temelli gerçekleştirilen çalışmalarla çocuğun eğlenirken öğrenmesi hedeflenir. Ergoterapistler çocukların günlük yaşam becerilerinde daha bağımsız hale gelmeleri için gerekli fiziksel, duyusal, bilişsel becerileri geliştirmesine yardımcı olur.


Ergoterapide Ailenin Yeri Nedir?


Ergoterapide aile sürecin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Ergoterapistler değerlendirme öncesi-sonrası için çocuğun aktivite profili ve katılım performansını tespit etmek amaçlı aileden/yakın çevreden/öğretmeninden/eğitsel uzmanında bilgi alır ve bu bilgileri çocuk için gelişimsel hedefler belirlerken sıklıkla kullanırlar. Terapi sürecindeyse aile sık sık süreç hakkında bilgilendirilir ve çocuğun gelişimi destekleyici her çocuğa spesifik şekilde hazırlanmış bir ergoterapi ev programı aileye verilir. Aileden günde belirli aralıkta bu çalışmaları yapması ve terapistle sıkı iş birliği içinde çalışmaların sonucu hakkında bilgi vermesi istenir. Çocuk-aile-terapist arasında kurulan sıkı ilişki ağı sonuca giden yolda başarıyı en belirleyici unsurlardan biridir.
Paylaşım Özel Eğitim Merkezi’nde ücretsiz değerlendirme seansına katılarak çocuğunuzun durumu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Seansa katılmak için aşağıdaki başvuru formunu doldurun sizi arayalım;