Bobath Rehabilitasyonu

Bobath Terapisi nedir?

Bobath Terapisi çocuk ve yetişkin rehabilitasyonunda kullanılan, bilimselliği ve etkinliği yüksek, dünyada en çok tercih edilen fizyoterapi yöntemlerinden biridir. Özellikle Serebral Palsi’de eşlik eden problemlerin varlığı ne olursa olsun uygulanabilir. Ayrıca hareket bozukluğuna, duyusal ve motor gelişim geriliğine sebebiyet veren diğer tablolarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bobath terapisinin temelleri 1940’lı yıllarda fizyoterapist Berta Bobath ve nörofizyolog eşi Karol Bobath tarafından atılmıştır. Günümüzde hala bilimsel çalışmalarla güncellenerek yaşayan dinamik bir tedavi yöntemidir.


Bobath Terapisi’nin Amacı Nedir?


Bobath terapi her çocuğa özel olarak planlanır. Terapinin temel amacı çocuğun fonksiyonel kapasitesini arttırmak, kendisinin yapabileceği aktiviteleri çeşitlendirmek ve onu bu yönde cesaretlendirmektir. Bu sayede çocuğun çevresine adaptasyonu artacak, insanlar ile iletişimi güçlenecek ve hayatının her yönünde olabileceği maksimum bağımsızlık seviyesine ulaşacaktır.


Bobath Terapisi’nin temeli nedir?


Bobath terapi esas olarak merkezi sinir sisteminin üzerine yoğunlaşmaktadır. Beynin kendini yeniden yapılandırma (nöroplastisite) özelliğinden yararlanılır.
Çocuğa oturma, yürüme vb. bir hareketi öğretmekten ziyade, çocuğun bu hareketi neden yapamadığına yönelik çok iyi bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu hareketin uygulanabilmesi için uygun ortam hazırlanarak direk aksiyona geçilmelidir.


Bobath Terapisi’nde kullanılan teknikler nelerdir?


Bobath terapi bireye özel olduğu için öncelikle merkezi sinir sisteminin etkilenme derecesi ile çocukta oluşan motor fonksiyon bozukluklarının analizi yapılır. Çocuğun fonksiyonel sınırlarına karar verilir. Bu analiz sonucunda aile ile birlikte terapideki kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenir. Terapi kısmında özel terapötik tutuşlar, pozisyonlamalar, stimülasyon ve fasilitasyon teknikleri kullanılır. Bu tekniklerle anormal kas tonusunu düzenlemek, çocuğa normal hareket hissini vermek, çocukta doğru hareketi açığa çıkarmak amaçlanmalıdır.


Bobath Terapisi’ni diğer yöntemlerden ayıran yönler nelerdir?


Bobath terapide çocuğun aktif katılımı konseptin en güçlü yönlerinden biridir. Seansların zenginleştirilmiş bir ortamda oyun aktiviteleri içerisinde gerçekleştirilmesi çocuğun hem katılımını sağlar hem de hareketi yapabilmesi için gereken motivasyonunu arttırır. Çocuklar oyun oynayarak öğrenirler.


Terapinin diğer bir güçlü yönü ise aile odaklı olmasıdır. Ev ve okul düzenlemeleri çocuğa uygun olmalı, bu durumun nedenleri aileye detaylı olarak anlatılmalıdır. Seanslardaki amaçlar doğrultusunda aileye evde yapabilecekleri aktivite şekilleri önerilmelidir. Çocuğun bağımsızlığını arttırmaya, vücut dizilimini korumaya yönelik ortotik destekler ve yardımcı cihazlar ile tedaviye devam edilir. Yapılacak sonraki kontrollerde değerlendirmeler süreklilik içinde olmalıdır.


Bobath terapisi kim tarafından uygulanır?


Bobath terapisi, pediatri alanında çalışıp çocuklar için özelleşmiş ve eğitimini başarıyla tamamlayarak ‘’Bobath terapisti’’ ünvanı alan fizyoterapistler, ergoterapistler ya da dil konuşma terapistleri tarafından yapılır.

Bobath Terapisi’ne nasıl ulaşabilirim?


Çocuğunuzda nörolojik ve gelişimsel gerilik, hareket etme güçlüğü gibi problemler varsa Bobath Terapisi’nden yararlanmak için Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimize başvurabilirsiniz. Merkezimizde konusunda uzman Bobath fizyoterapistleri tarafından bebeklere ve çocuklara yönelik değerlendirme ve Bobath terapi desteği verilmektedir.