Misyonumuz & Vizyonumuz

Paylaşım Özel Eğitim Kurumları, sahip olduğu yüksek kalite ve niteliklerle, tüm özel eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanıp inşa edilmiş eğitim kurumlarımız, insana ve çevreye saygılı ve duyarlı, yenilikçi kurumsal yönetim anlayışı, ilkeleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaçları ve özel eğitim temel ilkelerine göre hazırlanmış mevzuata uygun olarak;

Misyonumuz

Çağdaş eğitim anlayışı gereği ‘bireyi merkeze alan’ eğitim modelini uygulayarak özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin, uzman eğitimciler tarafından eğitim ve psikolojik destek verilerek toplumla bütünleşir hale gelmelerini sağlamaktadır.

Verilen eğitimin kalıcı ve farklı ortamlarda uygulanabilir olması için eğitim yöntem ve tekniklerini ailelerle paylaşan, engellilerin yaşam kalitelerinin arttırılması ve istihdamı için belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapan, alanında uzman kişilerle personeline sürekli hizmet içi eğitim veren, engelli haklarına saygılı, yenilikçi, dinamik ve sürekli kendini geliştiren alanında öncü bir kuruluşuz.

Vizyonumuz

  • Özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyacı olan bireylerimize sağlam bir temelde, samimi ve gönülden çalışan uzman eğitim kadromuz ile bireylerin ihtiyaçlarına ve gelişmelerine uygun eğitimi sağlamak.
  • Eğitimci kimliğimiz ve tecrübelerimizi yenilikçi çalışmalar ile bir araya getirip kendimizi devamlı geliştirmek.
  • Bağımsız yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal yaşamda başkalarına en az düzeyde bağımlı olmalarını sağlayacak öğretim fırsatları yaratmak,
  • Kendisiyle barışık, mümkün olduğu kadarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, topluma katılabilen, ailesi ve çevresine uyum içerisinde davranabilen bireyler yetiştirmek.
  • Aileyi özel eğitim ve öğretim yöntemleriyle işbirliği yapabilir düzeye getirerek eğitimi yaşantısı içine taşımak,
  • Okul-Aile ilişkilerini pekiştirmek, aile içinde yaşanabilecek sorunlara yönelik rehberlik ve danışmalık hizmeti sağlamaktır.