DIR Floortime

Çocuk psikiyatristi olan Dr. Stanley Greenspan’ın yaratıcısı olduğu DIR Floortime, gelişimsel ve bireysel farklılıkları dikkate alan, iletişim temelli bir modeldir.

Otizm ve diğer özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda DIR Floortime yaklaşımı çocuklarda, çevresi ile iletişim kurma yeteneklerini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

d1

‘DIR’ Ne Anlama Geliyor?

Kanıta dayalı bir müdahale yöntemi olarak düşünülen DIR Floortime, Developmental, (gelişimsel) ,Individual (bireysel) ve Relationship-based (ilişki temelli) sözcüklerinden oluşur.

DIR Floortime da dışsal belirtiler ve davranışlardan ziyade temel eksikliklerin anlaşılması hedeflenir.

Bağ kurma, iletişim, muhakeme ve düşünme temel işlevlerinde destek ve gelişme amaçlanır.

Temel engeller ortadan kaldırılır ya da alternative yollar bulunur. Mesela işitsel işlemleme sorunları olan bir çocukla yavaş bir şekilde konuşmak; çocuğun hassas olduğu duyulardan kaçınmak gibi.

DIR Floortime Neden Kanıta Dayalıdır?

 • Çoklu, yansız ve kontrollü denek çalışmaları yayınlanmıştır.
 • Yayınlanan çok sayıda örnek olay çalışması vardır
 • Grup desenli çalışmalar yapılmıştır.
 • Kısa süre önce, DIRFloortime da dahil Gelişimsel
 • Sosyal Pragmatik (Edimsel) Yaklaşımları inceleyen sistematik değerlendirme yayınlanmıştır.
 • İlgili daha birçok çalışma Floortime sürecinin kazanımlarını desteklemektedir.
 • Yeni yapılan çalışmalar Floortime yaklaşımını “gelecek vaadediyor” derecesinden “kanıta dayalı” derecesine yükseltmiştir.

d2

Gelişimsel ve İlişki Temelli Terapi

DIR Floortime da Asıl amaç, yüzeyel davranış değişiklikleri değil, içsel değişikliklerdir. Beceri çalışmalarından ziyade lişkilerden zevk almaktan başlayarak hedef içsel ödül ve motivasyondur. Olaylara verilen ani tepkiler, sürecin her anında en önemli unsurdur. Bireysel Farklılıkları Gözeten, gelişimsel ve ilişki temelli bu modelin; yeni, kapsayıcı ve bireyleştirilebilen olması özelliği özel eğitime ihtiyaç duyulan çocukların uzman eşliğinde Paylaşım özel Eğitim Kurumları’nda ölçme ve değerlendirilmesinde önemli yararlar sağlamaktadır.

Psikolojinin ABECEsi; Duygulanımı Anlamak

Floortime; özellikle de gelişimsel kabiliyetlere yönelik faydalı dokunuşlar yaparak duygusal açıdan anlamlı bir öğrenme süreci sunmaktadır. Bölgede ilk DIR FLoortime eğitimi veren Paylaşım Özel Eğitim Kurumunlarında verdiğimiz İlişki temelli tedavi modelindeki amac; belirgin davranışlara odaklanmak yerine sağlıklı gelişim için gerekli olan davranış özelliklerinin inşasına katkı sağlayabilmektedir. Bu modelin uygulanış sebepleri içerisinde temel sebeplerden biri de çocukların eğitimlerinde gelişim süreci içerisinde eksik kalan bazı önemli becerileri geliştirme fırsatı sunmaktadır.

DIR Floortime’ ın Önemli Özellikleri

 • Anne babalara çocuklarına en uygun uzmanları seçme konusunda yardımcı olunur.
 • Ebeveynlere bulundukları tarafta etkin olmaya çalışılır.
 • Anne babalara çocuklarının gelişimini detekleme konusunda yardım edilir.
 • Ebeveynlere çocuklarını anlamaları konusunda yardım edilir.
 • Ebeveynlere, bakıcılara, öğretmenlere ve trapistlere çocukla tam manasıyla etkileşmeleri konusunda yardım edilir.

DIRFloortime'ın Geniş Uygulama Alanları

 • Yenidoğan ve bebeklerde
 • Çocuklar ve yetişkinlerde
 • Okullar ve Sosyal topluluklarda
 • Aileler
 • Nörotipik - Nöroçeşit
 • Risk Grubu
 • Gelişimsel güçlükleri olan bireyler
 • Çok çeşitli güçlük ve tanılarda
 • Çok çeşitli yaşlarda uygulanabilir.

d3

DIR Floortime'da Değerlendirme ve terapi

Değerlendirme ve terapi esnasında bu üç ana nokta üzerinden açıklanmaktadır.

D (Developmental): Gelişimsel Bölüm:

Çocuğun nerede olduğu saptanmakta ve müdahale programı buna göre planlanmaktadır. Altı adet Fonksiyonel-Duygusal Gelişim Basamağı bulunmaktadır. Bunlar;

1) Regülasyon; Sakinliği Koruyabilmek

2) Birliktelik Sağlamak

3) İki yönlü İletişim Sağlamak

4) Sosyal Problem Çözme ve Benlik Algısı

5) Düşüncelerin Temsil Edilmesi

6) Soyut Düşünmedir

Çocuğun bu basamaklarda nerede olduğuna bakılır ve amaç çocuğun Floortime seansları esnasında 1.basamaktan 6.basamağa doğru ilerlemesini sağlamaktır.

I (Individual): Bireysel Bölüm:

Bireysel farklılıklar ele alınmaktadır. Her çocuğun farklı verdiği tepkiler aynı değildir.

Mesela bir çocuk normalden fazla sayıda dokunsal uyaran ihtiyacına sahipken, diğer bir çocuk ise herhangi bir dokunsal uyarana karşı kaçınarak hassas davranış göstermektedir.

Bir çocuk kendisine sıkıca sarılarak sevgi gösterilmesinden hoşlanırken diğer çocuk ise dokulnulmaktan rahatsız olabilir.

R (Relationship-based): İlişki Temelli Bölüm:

DIR Floortime Uzmanlarının, çocuğun gelişimsel seviyesi ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, çocuk ile etkileşime geçmesiyle ilgilidir. Bu etkileşim esnasında, çocuğun gelişimsel seviyesi ve bireysel farklılıklarına göre odanın ve oyuncakların yapılandırılması büyük önem taşımaktadır.

d4

DIR Floortime Tekniğinden Ne Özellikte Çocuklar Yararlanabilir?

 • Otizm
 • Down Sendrom
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Dikkat Problemleri
 • Gelişimsel Gerilikler
 • Davranış Problemleri
 • Zihinsel Yetersizlik

DIR Floortime hakkında detaylı bilgi için mutlaka özel olarak Floortime eğitimi almış uzmanlar ile görüşmelisiniz aksi takdirde görüştüğünüz ve bilgi aldığınız kişiler bu konuyu ve uygulamaları geçerli ve yeterli bir kaynaktan öğrenmediyse sonuçları süreci yokuşa sürebilir ve aileler bu durumdan kötü etkilenebilir. Erzurum Paylaşım Özel Eğitim Kurumlarında uzman personel eşliğinde değerlendirme ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

DIR Floortime Ebeveyinlere Ne Sunar?

 • Uzmanlar, çocukları hakkında aileye genel ve detaylı bilgi verirler.
 • Ailelere, sadece belli bir çocuğa özgü ve başka kimsenin bilemeyeceği bilgileri sunarlar
 • Ebeveyin ve çocuk arasındaki ilişkiye derinlik kazandırır
 • Anne-babaların, güçlü ve zayıf alanları tanımlamasını sağlar
 • Anne-babaların, çocuğun haklarını savunma konusunda yardımcı olur
 • Ebeveynlere ihtiyaç duydukları desteği verir

Paylaşım Özel Eğitim Kurumları’nda uzman eşliğinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bireyin analizi ebeveyinlere sunularak sonuc odaklı en uygun yol haritası belirlenerek aileye sunulur.