ABA Eğitim

ABA Nedir ?

ABA otizmli bireylerin sosyal açıdan önem arz eden davranışlarını davranışçı yaklaşımın ilkelerini kullanarak sistematik bir şekilde arttırmayı (iletişim becerileri, sosyal etkileşim becerileri, oyun becerileri vs.) veya azaltmayı (el çırpma, tükürme, vurma vs.) hedefleyen bir bilim dalıdır.
Eğitim ortamlarında davranışçı yaklaşımın ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş öğretim yöntemleri ile (ayrık denemelerle öğretim, yanlışsız öğretim teknikleri, fırsat öğretimi, yoğunlaştırılmış öğretim vs.) öğretimler yapılmaktadır. ABA’ya dayalı geliştirilmiş tekniklerle eğitim alan otizmli bireylerin gelişimlerinde büyük ilerlemeler sağlandığı pek çok yapılmış araştırmalar ile ortaya konmuştur.

ABA’nın Bilimsel Dayanakları

ABA'ya dayalı geliştirilmiş sistemler National Autism Center (NAC, 2019) ve The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder (NPDC,2019) verilerine göre kanıt temelli uygulamalar olarak geçmektedir.
Özellikle ABA’ya dayalı geliştirilmiş uygulamaların etkililiğine yönelik bilimsel kanıtlar oldukça kuvvetlidir. Yapılmış bilimsel çalışmalarla erken dönemde (5 yaştan önce) haftalık 30-40 saat yoğun ABA eğitimi alan otizmli bireylerin yaklaşık %50’sinin akranlarını yakalayabildikleri gösterilmiştir. Bu çocukların kaynaştırma sınıflarında akranları ile birlikte normal eğitim hayatlarına devam ettikleri görülmüştür.

Dünya'da ABA

ABA’ya dayalı geliştirilmiş uygulamalar dünyada otizmli bireylere eğitim veren merkezler tarafından en çok kullanılan uygulamalardır.
Amerika’da yapılan araştırmalar sonucunda otizmli bir bireyin eğitiminin bir aileye yıllık yaklaşık 60.000 dolar civarında maliyetinin olduğu gösterilmiştir. Amerika’da yapılan çalışmalar sonucu otizmli bireylerin haftalık 40 saat aylık 160 saat ABA eğitim ücretleri sigorta şirketleri tarafından karşılanmaya başlanmış ve bu eğitimi alan otizmli bireylerin yaklaşık %50’si 7 yaşından itibaren özel eğitime ihtiyacı kalmayarak örgün öğretime devam etmişlerdir. Yine Amerika ve Kanada gibi ülkelerde otizmli bireylerle çalışacak uzmanların ABA eğitimi alması şartı ile çocuklarla çalışmalarına izin verilmektedir.


EĞİTİMLERİMİZ


Erken çocukluk eğitimi (0-3 yaş)


Erken çocukluk eğitim programımız 36 aydan küçük otizm tanılı veya otizm riski taşıyan bireyler için olup haftalık minimum 10 saat eğitim alınabilmektedir. Erken çocukluk eğitim programında temel öğrenme becerileri, iletişim becerileri, tuvalet becerileri, oyun becerileri gibi programları çalışılmaktadır.


Okul öncesi eğitim (3-7 yaş)


Okul öncesi eğitim programımıza 3-7 yaş arası bireyler alınmaktadır. Bu programda okula hazırlık becerileri, akran etkileşimi becerileri, sembolik oyunlar oynama, işlevsel iletişim becerileri, öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri, toplumsal uyum becerileri gibi becerileri çalışılmaktadır. Bu programda haftalık minimum 10 saat eğitim alınabilmektedir.


İş - kariyer programı eğitimi (12 – 18 yaş)


İş kariyer programımıza 12-18 yaş arasındaki otizmli bireyler alınmaktadır. Bu programda öğrencilerimizin bağımsız bireyler olarak kendi başına bir işte çalışabilmesi için, ofis becerileri, klavye becerileri, garsonluk, otel personelliği, para çekme, market alışverişi yapma, yemek yapma, çay kahve hazırlama gibi beceriler çalışılmaktadır.

Destek eğitim programı


Destek eğitim programımızdan devlet hastanelerinin sağlık kurullarından alınan sağlık kurulu raporlu otizmli bireyler eğitim alabilmektedir. Bu programımızda çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik özel hazırlanan programlar ile otizmli bireylere eğitim hizmetleri sunulmaktadır.


Ev Programı


Ev programı ile merkezimizden eğitim alan öğrencilerin eğitim programlarının evde devamı için ev programları oluşturulmaktadır. Ailelerin merkezimizden aldığı uygulamalı eğitimler ile çalışmaları evde sürdürmesi çocuğun okulda öğrendiği becerileri farklı ortamlarda genellemesi açısından önem taşımaktadır.