ok

Çocuklarda Konuşma GecikmesiÇocuklarda Konuşma gecikmesi; dil gelişiminde çocuğun yaşıtlarına göre yetersizlik olması durumudur. Konuşma gecikmesi problemine sahip çocuğun kelime dağarcığında ve konuşmasının akıcılığında önemli derecede yetersizlik vardır. Konuşma gecikmesi kız çocuklarında, erkek çocuklara kıyasla daha az rastlanır.
Çocuklar bir yaşından itibaren 18. ayına kadar ilk kelimeleri söylemeye başlar ve yaklaşık 18-40 kelime civarında konuşması beklenir. 18 aylıktan itibaren çocukta dil gelişimi ivme kazanır ve 48 aylık bir çocuk 350-400 kelime konuşabilir, 2-3 kelimelik cümleler kurabilirler. 48 - 60 aylık arası çocukların konuştuklarının % 80 i başkaları tarafından anlaşılırken 3-5 kelimelik cümleler kurabilirler.
Bu gelişim verileri ışığında çocuğun konuşmasının geri kalması bir hastalık belirtisi olabilir. Otizm, zeka geriliği, maturasyonel dil gecikmesi, iki dillilik ya da ilgisizlik gibi birçok nedenden kaynaklanabilir ancak her konuşma gecikmesi sorunu yaşayan çocuğa zeka geriliği tanısı konulamaz.
Çocuğun yaşından beklenir düzeyde kelime dağarcığının eksik olması/olmaması veya cümle kuramaması durumunda ebeveyinlerin uzmana görünmeleri gerekir.